• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


CHRISTINE NÖSTLINGER’İN HADİ AMA BABA VE GÜLTEN DAYIOĞLU’NUN YEŞİL KİRAZ ADLI ESERLERİNİN EĞİTİM, AİLE VE TOPLUM BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMASI
Duygu, düşünce ve hayallerin dil aracılığıyla ifade edildiği edebiyat eserlerinin tek bir boyutu yoktur. Bu eserlerin temel amacı, okurda estetik zevk uyandırmak olsa da aslında birden fazla amaca hizmet edebilirler. Okur, bir eseri okuduğunda o eserin ait olduğu döneme, topluma ve yazarın zihniyetine de ulaşır. Christin Nöstlinger’in ergenlik dönemindeki çocuklara seslenen “Hadi Ama Baba (Einen Vater hab ich auch)” ve Gülten Dayıoğlu’nun 14-15 yaş grubuna önerilen “Yeşil Kiraz” eseri de ait oldukları toplumu ve zihniyeti çeşitli yönlerden yansıtmaları bakımından önemlidir. Hadi Ama Baba’da olayları Feli isimli bir kız çocuğunun gözünden görürüz. Feli’nin anne babası ayrı yaşamakta ancak arkadaş olarak görüşmeye devam etmektedir. Feli’nin ve ailesinin yaşanan olaylar ve güncel konular hakkındaki düşünceleri samimi bir şekilde ifade edilmiştir. Diğer taraftan Yeşil Kiraz eserinin kahramanı Kiraz ise içinde yaşadığı çevreye yabancılaşmış ve yalana başvurabilen bir karakter olarak karşımıza çıkar. İki kahramanın da sosyoekonomik konumları, bulundukları ülke ve dâhil oldukları eğitim sistemi farklıdır. Ancak cinsiyetleri ve içinde bulundukları çocukluktan gençliğe geçiş döneminin ruhsal özellikleri ortaktır, her iki kahraman da gençlik dönemine geçişte yakın çevrelerinden kaynaklanan sorunlar dolayısıyla ciddi problemler yaşarlar. Bu çalışmada her iki eser, kahramanların eğitim öğretime yönelik tutumları, karşılaştıkları sorunlar, aile içi ilişkiler ve yaşadıkları toplumla olan ilişkiler bağlamında değerlendirilmiştir. Eserler karşılıklı olarak incelenerek ortaya çıkan benzerlik ve farklılıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yeşil Kiraz, Hadi Ama Baba, eğitim, aile ve toplum.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri