• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ÇOCUK EDEBİYATINDA GENEL ÇATIŞMA TÜRLERİ, ÇATIŞMA ÇÖZME YÖNTEMLERİ VE KUŞAK ÇATIŞMASI: UÇURTMAM BULUT ŞİMDİ VE GÖKYÜZÜNDE BALONLAR ÖRNEĞİ
Çatışma; insan davranışının bir gereği olarak görülen, iletişimin doğasında olan bir durumdur. Günlük hayatın bir parçası olan çatışma unsuru edebî metinlerin kurgulanmasının da bir gereğidir. Bu araştırmada çocuk edebiyatı ürünlerindeki çatışma türleri, alt çatışma birimleri, kahramanın konumu ve çatışma çözüm yöntemleri ile kuşak çatışması örnekleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma materyali olarak Uçurtmam Bulut Şimdi ve Gökyüzünde Balonlar adlı kitaplar amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın yöntemi temel araştırma deseni olarak tasarlanmıştır. Veriler doküman incelemesi yoluyla toplanmış, betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Araştırmada incelen iki kitap, çatışma türleri açısından incelendiğinde kişinin kendiyle çatışmasının en çok başvurulan çatışma yöntemi olduğu görülmüştür. Kişinin kendiyle çatışmasında en çok kullanılan çatışma biriminin “kahramanın değer verdiği bir şey/biri için yaşadığı çaresizlik” olduğu tespit edilmiştir. En çok kullanılan diğer bir çatışma türü kişiler arası çatışmadır, bu çatışma türünde aile bireyleri ile çatışma türüne yer verildiği tespit edilmiştir. Kahramanın çatışmanın çözümünde ağırlıklı olarak etkin rol aldığı görülürken çatışmayı daha çok akıl yürüterek çözdüğü belirlenmiştir. Kuşak çatışması açısından ise Gökyüzünde Balonlar adlı kitapta daha çok örneğin olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Çocuk edebiyatı, çatışma türleri, çatışma çözme yöntemleri, kuşak çatışması, Z kuşağı, 21. yüzyıl becerileri.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri