• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


İLKOKULDA YARATICI OKUMA ÇALIŞMALARININ SINIF YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu araştırmanın amacı ilkokul kademesinde yürütülen yaratıcı okuma çalışmalarının sınıf yönetimine olan etkilerini öğretmen görüşleri açısından değerlendirmektir. Nitel bir araştırma olarak tasarlanan araştırma bir durum çalışmasıdır. Amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen çalışma grubu 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda görev yapan ve yaratıcı okuma çalışmalarını yürüten 30 gönüllü sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada yaratıcı okumanın; istenmeyen davranışları ortadan kaldırma ya da önleme, sınıfta olumlu bir iklim oluşturma ve sınıf içi iletişimi arttırma gibi başlıklarda sınıf yönetimi açısından olumlu etkilerinin olduğu bulgularına erişilmiştir. Sınıf yönetimine ilişkin olumlu katkısı olması bağlamında yaratıcı okuma çalışmaları yaygınlaştırılmalı ve özellikle uygulayıcı konumda olan öğretmenlerin uygulama yeterlikleri geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler
İlkokul, yaratıcı okuma, sınıf yönetimi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri