• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 30. sayısı (8 / 2) 15 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayınlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Özet


-DIK / -(Y)ACAK + İYELİK YAPILARININ ÖZNELERİNDE İLGİ EKİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE
Türkçede kelimeler arasındaki ilişkiler genellikle eklerle sağlanır. Cümledeki diğer kelimelerle ilişkiyi sağlayan bu eklerin kimi kendisinden sonra gelen bir kelimeyle; kimi de kendisinden önceki bir kelimeyle münasebet kurar. İlgi eki (genitive suffix), eklendiği kelimeyi kendisinden sonra gelen bir kelimeye; iyelik ekleri (possessive suffix) ise eklendikleri kelimeleri kendilerinden önceki kelimeye bağlar. –DIK ve –(y)AcAk ekleri fiillere eklenen, üzerlerine de iyelik eki alabilen sıfat-fiil ekleridir. –DIK veya –(y)AcAK üzerine gelen iyelik ekleri, eklendikleri fiilin öznesiyle ilişki kurarlar. Cümlede kendilerinden önce yer alan bu öznelerde ilgi eki bazen kullanılır, bazen kullanılmaz: Gizem+in giy-diğ+i elbiseyi çok beğendim. / Gizem, giy-diğ+i elbiseyi kendisi dikmiş. Bu makalede, iyelik eki taşıyan –DIK veya –(y)AcAK ekiyle oluşturulmuş fiilimsilerin öznelerinin ilgi eki ile kullanıldıkları ve kullanılmadıkları durumlar tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Söz dizimi, sıfat-fiil ekleri, özne, ilgi eki.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri