• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


İKİ DİLLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIMLARININ SÖZ DİZİMİ VE ANLAM BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Bu çalışmada Türkçeyi ikinci dil olarak edinmiş olan iki dilli ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatımları, söz dizimi ve anlam bakımından incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Mardin’in Mazıdağı ilçesinde öğrenim görmekte olan 15’i kız, 16’sı erkek olan iki dilli 31 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubunun tamamı ilk olarak bölgesel dillerini ardından da okulda veya sosyal çevrede Türkçeyi art zamanlı bir şekilde edinmiş olan iki dilli öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öğrencilerden elde edilen yazılı anlatım çalışmaları üzerinde içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada iki dilli ortaokul öğrencilerinden kendilerine önceden verilmiş olan beş görselden yola çıkarak bir ders saati içerisinde kurgusal metin oluşturmaları istenmiştir. Yazma sürecinde metni oluşturan öğrencilere herhangi bir müdahalede bulunulmamış; yalnızca kendilerine sunulan görsellerden yaratıcı yazma çalışması yapmaları sağlanmış ve Türkçeyi ikinci dil olarak edinmiş olan bu öğrencilerin oluşturmuş oldukları metinlerdeki söz dizimleri ve anlam unsurları incelenmiştir. Öğrencilerin yazılı anlatımlarında oluşturdukları söz dizimleri ve anlam unsurlarında bölgesel dillerinin etkili olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İki dillilik, söz dizimi, anlam, yazılı anlatım.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri