• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


DEDE KORKUT HİKAYÊLERİNİN METİNLERARASI ANLAYIŞLA İNCELENMESİ
Türk dünyasının kültürel değerlerini geçmişten günümüze taşıyan en önemli eserlerden biri de Dede Korkut Hikâyeleridir. Bu çalışmanın amacı Dede Korkut Hikâyelerinin metinlerarası anlam kurma yoluyla incelenmesidir. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması ile gerçekleştirilen çalışmada altı Dede Korkut Hikâyesi ikişerli olarak eşleştirilmiş ve bu hikâyelerin içerikleri metinlerarası anlam kurma yoluyla ele alınmıştır. Araştırmada veriler doküman analizi yoluyla elde edilmiş ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre incelenen Dede Korkut Hikâyelerinin bünyelerinde pek çok ortak temayı barındırmakta olduğu ve bu hikâyelerin eğitim öğretimde metinlerarası anlam kurma yoluyla kullanılmasının mümkün olduğu; yine öğrencilerin üst düzey düşünme, anlam kurma ve bu anlamı kültürel birikimlerimizle harmanlayabilmesi adına Dede Korkut Hikâyelerinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılabilecek ve metinlerarası ilişkiler kurulabilecek en önemli eserlerden birisi olduğu görülmüştür. Bu açıdan ele alındığında Dede Korkut Hikâyelerinin metinlerarası anlayışla incelenmesi metinlerdeki anlamın daha iyi anlaşılmasını ve metinlerde yansıtılan Türk kültür öğelerinin gelecek kuşaklara daha iyi yansıtılmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Dede Korkut Hikâyeleri, metinlerarasılık, okuduğunu anlama.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri