• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SÖZLÜ ANLATIMLARININ TUTARLILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin sözlü anlatımlarını tutarlılık açısından incelemektir. Çalışma nitel bir araştırmadır. Çalışma grubu 20 kişiden oluşmaktadır. Veriler ses kayıt cihazıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Bu araştırmada verilerin analizi sonucunda öğrencilerin öyküleyici anlatım şeklindeki sözlü anlatımlarının tutarlılık ortalaması 3,0; açıklayıcı anlatım şeklindeki sözlü anlatımlarının tutarlılık ortalaması 2,8 çıkmıştır. Öğrencilerin yaptıkları tutarlılık hataları en fazladan en aza doğru öyküleyici anlatım şeklindeki sözlü anlatımlarında “metnin planı, eksik bilgi, ani geçişler, konu bütünlüğü, metindeki uyum, tekrar eden bilgi, anlatımın yarıda kesilmesi, anlaşılmayan yerler ve çelişkili bilgiler” açıklayıcı anlatım şeklindeki sözlü anlatımlarında “metnin planı, eksik bilgi, ani geçişler, konu bütünlüğü, tekrar eden bilgi, anlatımın yarıda kesilmesi, anlaşılmayan yerler, metindeki uyum ve çelişkili bilgiler” de çıkmıştır. Sonuç olarak öğrencilerinin sözlü anlatımlarında tutarlılık düzeyi öyküleyici yapıda orta, açıklayıcı yapıda orta düzeyin biraz altında çıkmıştır. Öğrencilerin sözlü anlatımlarında tutarlılıkla ilgili en fazla yaptıkları hataların öyküleyici ve açıklayıcı yapıda genel olarak aynı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Sözlü anlatım, konuşma, hazırlıksız konuşma, metin dilbilim, tutarlılık.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri