• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEVRİM İÇİ ÖĞRENME AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarının çevrim içi öğrenme açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada Araştırmanın evrenini İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayları, örneklemini ise evren içerisinden ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilen 134 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmaya katılacak öğretmen adaylarının seçiminde katılımcıların okul öncesi öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencisi olmaları temel ölçüt olarak belirlenmiştir. Veriler “Genel Bilgi Formu” ve Gömleksiz (2004) tarafından geliştirilen “Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verileri analiz etmek için Kolmogorow-Smirnov, Bağımsız Gruplar t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way Anova) kullanılmıştır. Sonuçta, internet imkânı, bilgisayara sahip olup olmama ve internet kullanım amacı değişkenleri açısından okuma alışkanlığına ilişkin öğretmen adaylarının tutumlarının değişmediği, akıllı telefona sahip olup olmama değişkeni bakımından yarar ve etki boyutlarında anlamlı fark olduğu diğer boyutlarda anlamlı fark olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kitap okuma alışkanlığı, çevrim içi öğrenme.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri