• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ÖRTÜLÜ ANLAM UNSURLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ YERİ
Bu çalışma, Türkçe dersi öğretim programındaki (6-8. sınıflar) kazanımlarda ifadesini bulan ‘örtülü anlam’ unsurlarının işlevlerini belirlemeyi ve 2015-2016 eğitim öğretim yılına ait MEB Yayınları 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki kullanım düzeyini betimlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Türkçe dersi çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitaplarındaki etkinlikler sınıflandırılmış ve Türkçede örtülü anlam oluşturan kavramlar üzerinde durulmuştur. Betimsel doküman incelemesine dayalı araştırmada, veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Verilerin kategorileştirilmesinde Onan ve Tiryaki’nin (2012) sınıflandırma ölçütlerinden faydalanılmış olup ölçütlerde bazı değişiklikler yapılmıştır. İncelenen ders kitaplarında, özellikle edebî nitelik taşıyan kurmaca ve şiir türü metinlerde örtülü anlam unsurlarını buldurmaya yönelik etkinliklere sıkça yer verildiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretimi, Türkçe dersi, çalışma kitabı, örtülü anlam, etkinlik.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri