• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLANAN HİKÂYE KİTAPLARINDAKİ KORKU VE ŞİDDET ÖĞELERİNİN İNCELENMESİ
Okul öncesi dönemden itibaren, çocukların kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını edinmelerinde karşılaştıkları kitapların niteliği oldukça etkilidir. Bu anlamda, küçük çocuklar için kitap seçiminde yetişkinlerin tutumu ve bilgisi önemli rol oynamaktadır. Araştırmada, Aksaray’da yaşayan ailelerin ve öğretmenlerin okul öncesi dönemdeki çocuklar için seçebilecekleri hikâye kitaplarında şiddet ve korku öğelerinin kullanım sıklığı ve varlığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma var olan durumu olduğu gibi aktarmayı amaçladığı için survey (tarama-betimleme) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Aksaray İl Halk Kütüphanesi ve kitabevlerinde yer alan, okul öncesi dönemdeki çocuklar için hazırlanarak 2009-2015 yılları arasında yayınlanmış 54 hikâye kitabı, Dağlıoğlu ve Çakmak (2009) tarafından geliştirilen değerlendirme formu ile incelenmiştir. Verilerin analizi sonucunda, korku ve şiddet, resim ve metin olmak üzere kategoriler oluşmuştur. Korku ve şiddet öğelerinin varlığı ile kitaplardaki kullanım sıklığı yüzde ve frekans değerleri verilerek açıklanmıştır. Araştırma sonucuna göre; incelenen hikâye kitaplarında metin ve resim kısımlarında az da olsa şiddet ve korku öğelerinin yer aldığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi dönem, çocuk edebiyatı, hikâye kitapları, şiddet, korku.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri