• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TARİHSEL BİLİNÇ AKTARIMI BAĞLAMINDA GÜLSEVİN KIRAL’IN ESERLERİ: İSTANBUL’U ÇALIYORLAR VE ÇALINAN KENT
Kültür, toplumların manevi anlamda sürekliliğini sağlamak açısından büyük önem taşır. Bu açıdan her millet sahip olduğu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak ister. Maddi ve manevi olmak üzere iki boyutu olan kültürün bu unsurlarını korumak büyük ölçüde tarih bilincinin milleti oluşturan bireylere kazandırılmasıyla yapılabilir. Bu aktarımda ise çocuğun okuduğu kitaplar önemli bir noktada durmaktadır. Çocuklara yönelik kitaplar aracılığıyla bireylere erken yaşlardan itibaren tarih bilinci, kültürel mirası koruma ve bu mirasa sahip çıkma gibi olumlu iletiler aktarılabilir. Çalışmada Gülsevin Kıral’a ait İstanbul’u Çalıyorlar ve Çalınan Kent isimli kitaplar incelenerek bu kitapların tarihsel bilinç aktarımı noktasında nerede durduğu saptanmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmada nitel araştırma yönteminden faydalanılarak doküman analizi deseni kullanılmıştır. Gerekli fişlemeler yapılarak maddi kültür ögeleri sınıflandırılmış ve metinde nasıl konumlandırıldığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda Kıral’ın kitaplarında tarih bilinci sağlayabilecek Süleymaniye Camisi, Galata Köprüsü, Anadolu Hisarı gibi pek çok maddi kültür unsuruna yer verdiği ve eserlerde didaktik bir üslup değil, edebiliği ön plana alan bir dil kullandığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Çocuk edebiyatı, tarihsel bilinç aktarımı, Gülsevin Kıral, İstanbul’u Çalıyorlar, Çalınan Kent

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri