• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ÖĞRETMENLERİN YAZMA EĞİTİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ
Yazma; duygu, düşünce, hayal ve isteklerin çoklu zihinsel işlemler sonucunda sembollerle aktarılmasıdır. Her öğrencinin yazma becerisini kazanması, bağımsız olarak yazma çalışmaları yürütmesi istenen hedeftir. Bu çalışmanın amacı; çalışma grubundaki Türkçe öğretmenlerinin yazma becerisine yönelik düşüncelerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yedi sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Giresun ili merkez ilçesinde görev yapan 15 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenler, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum durum örneklemesiyle belirlenmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışma grubundaki Türkçe öğretmenlerine göre yazma becerisinin önündeki engeller; öğrencilerin olumsuz tutumları, öğretmenlerin şevk kırıcı davranışları ve okuma alışkanlığının olmayışıdır. Çalışma grubundaki tüm öğretmenler, ailenin yazma becerisine katkı yapacağını ifade etmiştir. Çalışma grubundaki öğretmenlerin en çok zorlandıkları yazma yöntem ve teknikleri; yaratıcı yazma, bir metni kendi kelimeleriyle yeniden yazma, eleştirel yazma, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazmadır.

Anahtar Kelimeler
Yazma eğitimi, öğretmen görüşleri, öneri.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri