• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ AÇISINDAN “MATERIAŁY DO PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA TURECKIEGO”
Materiały Do Praktycznej Nauki Języka Tureckiego isimli eser Polonya'da Türkçe öğretimi için kaleme alınmış eserlerden biridir. Eserin günümüze kadar detaylı bir incelemeye tabi tutulmadığı tespit edilmiştir. Bu eser Polonya'da, 1980'de Irena Tatarzynska ve Mehmet Haluk Demirer tarafından kaleme alınmış ve Varşova Üniversitesi tarafından yayımlanmıştır. Lehçe bilip Türkçe öğrenmek isteyenlerin yararlanabileceği bir yabancı dil kitabı olarak hazırlanan eserde 29 adet metin ve bu metinlerle öğretimi gerçekleştirilen gramer konuları bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı; Materiały Do Praktycznej Nauki Języka Tureckiego adlı eseri Türkçe öğretimi açısından değerlendirmektir. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmış elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Eser klasik bir gramer kitabı özelliği göstermekten çok ders etkinliklerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış bir ders kitabı özelliği göstermektedir. Ele alınan eserde sistematik bir gramer öğretimi izlenmemiş olup özellikle kelime grupları üzerinde durulmuş ve bu gruplar ek örnek kullanımlarımla zenginleştirilmiştir. Her metin sonrasında metin altı sorular, kelime gruplarına ilişkin cümle çalışmaları ve gramer konuları ile ilgili alıştırmalar metinle ilişkilendirilerek verilmiştir. Eserde, dilbilgisi çeviri yöntemi, soru-cevap yöntemi, iletişimci yaklaşım ve sözel yaklaşım metotlarının kullanıldığı tespit edilmiştir. Eser, Türk dilinin Polonyalılara öğretimi açısından gerek içerik gerekse dil öğretim yöntem ve tekniklerini kullanması bakımından dikkate değer bir çalışma olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türk Dili Öğretimi, Dil Bilgisi Öğretimi, Ders kitabı, Polonya.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri