• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


GENEL ÖZ-YETERLİĞİN SİBER ZORBALIKLA BAŞA ÇIKMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ
Bu çalışmanın amacı ergenlerde genel öz-yeterliğin siber zorbalıkla başa çıkma davranışları üzerindeki yordayıcı etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 277 ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri Genel Öz-Yeterlik Ölçeği ve Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmada verilerin analizi Pearson korelasyon katsayısı ve yapısal eşitlik modeli ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda genel öz-yeterliğin siber zorbalıkla başa çıkma ölçeğinin, sosyal destek arama, yardım arama, mücadele etme ve çevrimiçi güvenlik alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu gözlenmiştir. Ayrıca araştırmada genel öz-yeterliğin siber zorbalıkla başa çıkma davranışlarını pozitif yönde yordadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ergenler, genel öz-yeterlik, siber zorbalıkla başa çıkma.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri