• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 31. sayısı (8 / 3) 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayımlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Özet


İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu araştırma, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı, Diyarbakır ili Silvan ilçesindeki köy okullarının 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan 261 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama amacıyla, “kişisel bilgi formu” ve Görücü (2014) tarafından geliştirilen ve geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılan “eleştirel düşünme ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin orta seviyede olduğu görülmüştür. Analiz sonuçlarına göre eleştirel düşünme düzeyindeki varyansın açıklanmasına en yüksek katkının ders başarısı (%27) ve ardından okunan kitap sayısı olduğu (%19), nispeten düşük düzeyde olsa da gelir durumunun (%0,50) da etkili olduğu görülmüştür. Cinsiyet ve Tv izleme saati ile eleştirel düşünme düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Düşünme, Eleştirel Düşünme Becerisi, İlkokul.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri