• Hızlı Erişim

Özet


Türkçe Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Başlıklarına ve Özetlerine Eleştirel Bir Bakış
Bu araştırmanın amacı Türkçe Eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin başlıklarına ve özetlerine eleştirel bir bakış sunmaktır. Çalışmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dallarında yazılan yüksek lisans tezleri, örneklemini ise Türkçe Eğitimi alanında yazılmış olan 128 yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Araştırma verileri bilim dünyası tarafından genel kabul görmüş ölçütlere göre toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde frekans ve yüzde kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda yüksek lisans tez başlıklarının genel kabul görmüş ölçütler açısından yeterli, tez özetlerinin ise amaçları yazmak dışında yetersiz oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Yüksek lisans tezi, başlık, özet, eleştiri.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri