• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN YAZMA KAYGILARI
Türkçe öğretiminin dört temel beceri alanından biri olan yazma, öğrencilerin duygu, düşünce, hayal ve bilgilerini dile getirmelerini sağlayan önemli bir iletişim aracıdır. Bu çalışmada, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinde 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 no'lu ceza infaz kurumlarında bulunan Açık Öğretim Ortaokulu’nda öğrenim gören hükümlü tutuklu öğrencilerin yazma kaygıları yaş, suç türü, doğum yeri ve medeni durum değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Daly ve Miller’ın (1975) geliştirdiği, Zorbaz’ın (2010) Türkçeye uyarladığı “Yazma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS 17.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ceza infaz kurumları Açık öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yazma kaygı düzeyi puanları maksimum 110, ortalama puanları da 74.21 bulunmuştur. Öğrencilerin yazma kaygıları ölçeğin alt boyutları doğrultusunda yaş değişkenine göre incelendiğinde 38-43 yaş aralığında yer alan öğrencilerin yazmaktan daha çok zevk aldıkları tespit edilmiştir. Doğum yeri değişkenine göre alt boyutların değerlendirilmesi sonucunda anlamlı bir fark bulunamamıştır. Medeni durum değişkenine göre alt boyutların değerlendirilmesi sonucunda evli öğrencilerin bekâr öğrencilere göre yazmaktan daha fazla zevk aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Suç türü değişkenine göre alt boyutların değerlendirilmesi sonucunda hırsızlık-gasp-yağma ve cinsel saldırı suçları olan öğrencilerin cinayet mahkûmu olan öğrencilere göre yazmaktan daha fazla zevk aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yazma kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin korelasyon analizi ile incelenmesi sonucunda, yazdıklarının okunma endişesi arttıkça zevk almanın arttığı, yazmaya karşı ön yargı arttıkça zevk almanın arttığı, öz güven arttıkça zevk almanın arttığı, yazma kaygısı genel puanı arttıkça zevk almanın da arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yazma, Yazma Kaygısı, Açık Öğretim Ortaokulu.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri