• Hızlı Erişim

Özet


XVII. YÜZYIL AZERBAYCAN ŞAİRİ TEBRİZLİ KAVSÎ VE DÎVÂNI ÜZERİNE
Bu çalışmanın kapsamı, XVII. yüzyıl Azerbaycan şairlerinden Kavsî-i Tebrizî’nin hayatı, edebî kişiliği ve Dîvânı üzerinedir. Dönemin Azerbaycan edebiyatı anlatılmış, birçok tezkire ve başka eser taranarak Kavsî’nin hayatı ve edebî kişiliği verilmiş, Dîvânından seçilen beyitlerle dünya görüşü ortaya konulmuştur. Kavsî Dîvânının elde bulunan ve bulunmayan nüshaları tanıtılarak bunların geçtiği kaynaklar belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kavsî-i Tebrizî, XVII. yüzyıl, Azerbaycan edebiyatı, Türkçe Dîvân.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri