• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


-(I4)p / -(y)I4p tI4r EKİNİN FARKLI BİR İŞLEVİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sondan eklemeli bir dil olan Türkçede fiilimsiler, anlam ve dizim bakımından önemli bir yere sahiptir. Bu tür ekler Türkçeye akıcılık kazandırmaktadır. Söz konusu eklerin bir kısmı Eski Türkçeden beri aynı işlevi yapagelmiştir. Bir kısmı da ya asıl işlevini kaybedip yeni bir işlev üstlenmiş, ya da asıl işlevi kaybetmeden yeni bir işlev kazanmıştır. Bu çalışmada -(I4)p / –(y)I4p zarf-fiil ekinin tI4r bildirme şeklinin birleşmesiyle Orta Türkçede -mIş ekinin yanında duyulan geçmiş zaman ve aynı zamanda geçmiş zaman sıfat-fiil eki olarak kullanılması üzerine durulacaktır. İlk olarak ekin hangi eserlerde duyulan geçmiş zaman işleviyle ortaya çıktığı gösterilecek, daha sonra ekin, Memluk Kıpçak Türkçesinin önemli eserlerinden olan Et-Tuḥfet’üz-Zekiyye fi’l-Lûġati’t-Türkiyye ve El-kavânînü’l-külliyye li-zabti’l-lügati’t-Türkiyye adlı iki eserde ism-i fâ’il (sıfat-fiil) bölümünde yer alması hakkında bilgi verilecektir. Ekin sıfat-fiil olarak geçtiği bütün örnekler sunulacak ve nasıl sıfat-fiil işlevi üstlendiği sonuç kısmında izah edilecektir.

Anahtar Kelimeler
Memluk Kıpçak Türkçesi, -p eki, sıfat-fiil, Orta Türkçe.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri