• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


FRAGMAN TEKNİĞİNİN DİL BECERİLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR MODEL İNCELEMESİ: AVUSTRALYA ÖRNEĞİ
Teknolojinin hayatımızı her yönden zapt ettiği yaşadığımız bu çağda; geleneksel metot ve yöntemlerle öğrencilerin motivasyonunu sağlamak zorlaşmaktadır. Temel amacı öğrencileri hayat boyu kullanacakları ana dili temel beceri alanlarında yetkinliğe ulaştırmak olan Türkçe öğretiminde bilgi teknolojilerinden faydalanmak artık elzem bir durum hâline gelmiştir. Öğrencilerin okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma ve dil bilgisinden oluşan öğrenme alanlarına ait temel dil becerilerinin geliştirildiği Türkçe öğretiminde uygulamalı tekniklerden yararlanılması kaçınılmazdır. Bu çalışmanın amacı; Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer almayan, yeni bir teknik olarak karşımıza çıkan “Fragman Hazırlama”nın Avustralya ana dili öğretim materyalinde nasıl yer aldığını ve uygulandığını incelemektir. Çalışmanın bir diğer amacı ise fragman tekniğinin dil öğretiminde nasıl uygulandığını ortaya koyarak Türkçe Öğretim Programlarına katkıda bulunmaktır. Avustralya ana dili ders materyali, farklı ve güncel tekniklere yer verdiği düşüncesiyle incelenmiştir. Bu araştırmada; veriler doküman incelemesi yöntemi ile tespit edilmiş ve betimsel analiz yoluyla değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda programdaki dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinlik örnekleri sınıf düzeyine göre incelenmiştir. Sonuçta; Avustralya müfredatı ana dili ders materyalleri dokuzuncu ve onuncu öğretim yıllarında, tatmin edici başarı düzeyinde yer alan fragman tekniğiyle öğrencilerden okudukları romanı en son teknolojik yenilikleri kullanmaya olanak sağlayacak ve üst düzey yazılı anlatım becerilerini ortaya koyabilecek şekilde aktarmaları istenmiştir. Fragman hazırlama tekniğinin, Avustralya müfredatı ana dili ders materyallerinde tüm dil becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan bir teknik olarak ele alınmasına rağmen uygulama örnekleri incelendiğinde ağırlıklı olarak öğrencinin okuma ve yazma becerisinin geliştirilmesinde kullanılan, iş birlikçi ve sürece dayalı bir performans etkinliği olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe Öğretimi, Teknik, Fragman Hazırlama, Avustralya Ana Dili Ders Materyali.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri