• Hızlı Erişim

Özet


Eski Türkçeden Günümüz Standart Türkiye Türkçesine -(A/I)G+Lıg> -(A/I)Glı(G) Eki
Bugün Türkiye Türkçesinde acıklı, becerikli gibi teşkillerde kullanılan -(A/I)KlI eki, Eski Türkçedeki -(A/I)GlI(G) ekinin ses değişmesi yaşamış hâlidir. Bu çalışmada -(A/I)KlI ekinin fonksiyonları, Türk dilinin tarihî şiveleri ve günümüz standart Türkiye Türkçesine ait metinlerin tanıklığıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu ekin, Eski Türkçe dönemi şivelerinden Uygur Türkçesi ve Orta Türkçe dönemi şivelerinden özellikle Karahanlı ve Harezm Türkçesinde sıkça kullanılmasına rağmen, bugün dar bir kullanım alanına sahip olduğu görülmektedir. Çalışmada, ekin Eski Türkçeden günümüze geçirmiş olduğu seyrin, fonetik ve morfofonetik bakımdan nasıl bir tabloyu meydana getirdiği ifade edilecektir.

Anahtar Kelimeler
ek, fonksiyon, sıfat fiil, isim fiil

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri