• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 30. sayısı (8 / 2) 15 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayınlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Azərbaycan Memarlığının Şah Əsərlərinin Durumu
(Azerbaijan Architecture’s State of Masterpieces )

Yazar : Vefa GULİYEVA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 4
Sayfa : 227-239
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.104


Özet
Azerbaycan toprakları Türk boy ve topluluklarının en eski yerleşim yerlerinden birini oluşturmakta ve üzerinde eşsiz kültür, uygarlık ve mimarlık eserlerini barındırmaktadır. 1920 yılında tarihî Azerbaycan toprakları üzerine kurulan Ermenistan Cumhuriyeti, kendilerini destekleyen Ruslar’ın ve Batılılar’ın da destekleriyle 1990’lı yılların başında Azerbaycan topraklarını işgal etmiştir. İşgal altındaki Azerbaycan topraklarına (Dağlık Karabağ, K?lb?c?r, Şuşa, Laçın, C?brayıl, Qubatlı, Z?ngilan, Ağdam, Fizuli...) Ermeniler yerleştirilmiş; bu bölgelerdeki Türk kültürüne, uygarlığına, mimarlığına ait eserlerin önemli bir kısmı tahrip edilmiş; tahrip edilemeyenler ise Ermeni eseri olarak gösterilmiştir. Bu makalede ana hatlarıyla Azerbaycan mimarlık eserleri hakkında bilgi verildikten sonra Batı Azerbaycan’daki (Ermeniler tarafından işgal edilen topraklardaki) mimarlık eserlerinin durumları dikkatlere sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Azerbaycan, mimarlık eserleri, Ermenistan, işgal

Abstract
Azerbaijan lands create one of the oldest settlements of Turkish tribes and community and nestle within unique culture, civilization and architectural works. In 1920, Republic of Armenia was established on historical Azerbaijan lands occupied Azerbaijan lands the supports of Russians and Westerners in early 1990s’. Armenians were settled the occupied Azerbaijan lands (Dağlık Karabağ, K?lb?c?r, Şuşa, Laçın, C?brayıl, Qubatlı, Z?ngilan, AğArmandam, Fizuli...); an important part of the works belonging to Turkish culture, civilization, architecture in these regions were destroyed; works that can’t be destroyed, were shown as work of Armanian. In this article, after giving information about the works of Azerbaijani architecture with generally they were expressed stuations of architectural works in West Azerbaijan (in occupied lands by Armenians).

Keywords
Azerbaijan, architectural works, Armenia, occupation.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri