• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planındaki Niceliksel Eğitim Göstergelerinin Gerçekleşme Düzeyinin Değerlendirilmesi -Bolu İli Örneği-
(Evaluating the Realization Levels of Quantitative Educational Indicators in the 9th Development Plan and Ministry of Education Strategic Plan -Bolu Sample- )

Yazar : Harun ŞAHİN  Selma KAYA, Alaattin CEREN, Adem FIRAT, Musa YILMAZ, Ömer MADEN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 4
Sayfa : 187-213
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.117


Özet
Bu çalışmanın amacı; Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı’nda; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okul düzeyi için belirlenen niceliksel eğitim hedeflerinin Bolu ili merkez ilçe ve ilçelerinde gerçekleşme düzeyinin değerlendirilmesidir. Tarama modelinde olan bu çalışmada evrenin tamamına ulaşılmıştır; verilerin çözümlenmesinde nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi tekniği ve betimsel istatistik kapsamındaki frekans ve yüzdelerden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kalkınma, Eğitim, Okullaşma Oranı, Stratejik Plan.

Abstract
The study set out to determine the realization levels of qualitative educational objectives established in the 9th Development Plan and Ministry of Education and Bolu Directorate of National Education Strategic Plans for pre-school, primary and secondary schools for Bolu provincial center and its districts. It was possible to reach the whole universe in the study designed with the survey model. Document review; a qualitative research technique and frequencies and percentages; descriptive statistical techniques were used in data analysis.

Keywords
Development, Education, Schooling rate, Strategic Plan.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri