• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Türkiye Türkçesinde Hayvan Adlarından Türetilmiş Bitki Adları
(Plant Names Derived From Animal Names In Turkey Turkısh )

Yazar : İlhan UÇAR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2/1
Sayfa : 1-19
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.121


Özet
Tarih boyunca insanlarla hayvanlar aynı coğrafyada aynı havayı solumuşlardır. İnsan, ilk hayatından itibaren sürekli hayvanlarla mücadele içerisinde olmuştur. Daha sonra evcilleştirdiği bazı hayvanlarla birlikte diğer hayvanlarla olan mücadelesini devam ettirmiştir. Bazı eserler, içerdikleri bilgiler ve taşıdıkları mesajlar açısından milletlerin geleceğine yol gösteren kilometre taşlarıdır. Türk kültür tarihi içerisinde Göktürk Kitabeleri, Divanü Lûgati’t-Türk, Kutadgu Bilig bu türden eserlerdir. Bu eserlerde evcilleştirilmiş ve yabani birçok hayvan adı bulunmaktadır. Bu hayvan adlarının bir kısmı günümüzde de kullanılmaktadır. Uzak Doğu’dan Orta Asya’ya birçok coğrafyada görülen “On İki Hayvanlı Türk Takvimi” de hayvan adlarıyla oluşturulmuştur. İnsan, hayvanları birbirinden ayırmak için çeşitli işaretleme yoluna gitmiştir. Hayvanları işaretlediği kelimeleri, sonraki aşamada bitkileri işaretlerken de kullanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hayvan adları, bitki adları, ad bilimi, anlam bilimi

Abstract
Animals and human beings have inhaled the same air in the same geography throughout history. Human beings have been in constant combat with animals since their first lifes. Later they have continued to struggle along with some animals that they have domisticated and other animals. Some of the works are the milestones that shows the future of nations in terms of the information contained in their messages. Göktürk Inscriptions, Divanü Lûgatı't-Turk and Kutadgu Bilig are these kind of works in Turkish cultural history. There are a lot of domisticated and wild animal names in these works. Some of these animal names are used today. ' Twelve Animal Turkish Schedule ' ,which is seen in many geography from the Far East to Central Asia, is formed with animal names. Human beings chose a way of marking in order to distinguish the animals. They used the marked words of animals in plant markings for the next stage.

Keywords
Animal names, plant names, onomasiology, semantics

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri