• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Mehmet Kaplan’ın Tahlil Metodu ve Bu Metotla Kemalettin Tuğcu’nun “Bir Ocak Söndü” Adlı Eserinin İncelenmesi
(The Investigation Method of Mehmet Kaplan and the Investigation of Art of Work Called “Bir Ocak Söndü” from Kemalettin Tuğcu By This Method )

Yazar : Abdulvahap ÖZER  Talat AYTAN Nail GÜNEY  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2/1
Sayfa : 243-255
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.126


Özet
Mehmet Kaplan, eleştiri sanatının sistemli ve çok yönlü bir bilim hâlini almasında önemli bir yere sahiptir. Edebî bir eserin incelenmesini şerh etmenin ötesine götürmüş, Batı dünyasındaki filoloji ve retoriği tahlille birleştirerek eleştiri türüne yeni bir ufuk açmıştır. Edebî eserleri, devir-şahsiyet-eser üçlemesiyle karşılaştırmalı biçimde incelemiştir.Bu çalışma, Kaplan’ın metin tahlili metodunu ortaya koymayı amaçlayan betimsel bir araştırmadır.Araştırmanın yöntemi, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesidir.Tipik durum örneklemesiyle Kemalettin Tuğcu’nun “Bir Ocak Söndü” adlı eseri belirlenmiştir.İnceleme sonunda Tuğcu’nun tahlil edilen eserinin, döneminin genel özelliklerini yansıttığı, eserdeki karakterleri ailesinden esinlenerek oluşturduğu,ayrıca diğer eserleriyle bu eseri arasında konu, karakter ve olgu bakımından benzerlikler bulunduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mehmet Kaplan, Metin Tahlili, Metot, Kemalettin Tuğcu.

Abstract
Mehmet Kaplan has significant importance on the development of criticism on its way to being a systematic and multi-directional science. He took reviewing of a literal work beyond expound, and found a new perspective by combining philology and rhetoric with analysis. He analysed literal work in a comperative way through time-person-work concepts. This study is a descriptive research whose main purpose is to present Kaplan’s text analysis method. The research method of this study is document review which is a qualitative research method.Kemalettin Tuğcu’s “Bir Ocak Söndü” work has been chosen by typical situation sampling. At the end of the study, it have been determined that Tuğcu’s literal work reflects its time’s general particulars.

Keywords
Mehmet Kaplan, Text Analysis, Method, Kemalettin Tuğcu.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri