• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Sınıf Öğretmenlerinin Ev Ödevlerine Yönelik Uygulamalarının ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi
(The Evalution of the Aplications and Opinions of Classroom Teachers for Homeworks )

Yazar : Bayram ÖZER  Sabahat ÖCAL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2/1
Sayfa : 133-149
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.129


Özet
Araştırmanın temel amacı, sınıf öğretmemelerinin ev ödevlerine yönelik uygulamalarını -izledikleri stratejileri- ve görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla 50 maddelik beşli Likert tipi ile üç açık uçlu sorudan oluşan anket geliştirilmiştir. Bu yönüyle betimsel bir nitelik arz eden çalışmada, t-testi, tek yönlü varyans analizi, frekans ve yüzdelik değerler kullanılmıştır. Nitel veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir Anket, Adana ilinde bulunan basit tesadüfî yöntemle belirlenen 11 ilköğretim okulundan seçilen 100 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular çerçevesinde; öğretmenlerin anketlere vermiş olduğu cevaplar ev ödevleriyle ilgili genel olarak doğru uygulamalar yaptıklarını göstermektedir. İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin ev ödevleri uygulamalarına yönelik stratejileri bağımsız değişkenlerden; cinsiyet ve kıdem yılına göre farklılık göstermiş, mezun oldukları öğretim programı/okullarına göre ise anlamlı farklılık oluşturmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Ev Ödevleri, Sınıf Öğretmenleri, Öğretmenlerin Görüşleri

Abstract
The main purpose of this research is determining the aplications – the strategies followed- and opinions of classroom teachers for homeworks. For this purpose a survey which consists of five-point likert type with 50 items and 3 open-ended questions is developed. In the research,with this regard, which has a descriptive qualification for the analysis of the data; t-test,one-way anova, frequence and percentile values are used. Qualitative data is evaluated by content analysis.The survey is applied to 100 classroom teachers chosen from 11 primary schools in Adana by using simple random method. According to the data optained from research results, the teachers’ answers for the survey shows that they generally do correct applications about homeworks. The independent variables of the strategies for homework applications of the primary 4th and 5th classroom teachers; shows difference in gender and years of seniority but shows no significant difference in the teaching program/school.

Keywords
Homeworks, Elementary School Teachers, Opinion of Teachers

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri