• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Ortaokul Öğrencilerinin Sözlük Kullanma Alışkanlıkları: Nitel Bir Araştırma
(Middle School Students’ Dictionary Use Habits: A Qualitatıve Study )

Yazar : Deniz MELANLIOĞLU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2/2
Sayfa : 266-284
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.142


Özet
Okul sözlüklerinin kullanıcısı olan öğrencilerin bilinçli sözlük kullanımına ilişkin bilimsel verilerin azlığı, hedef kitleye yönelik hazırlanan sözlüklerin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Belirtilen olumsuzluğun ortadan kaldırılabilmesi için öğrencilerin sözlük kullanımına ilişkin alışkanlık düzeylerini ortaya koymak gerekir. Bu çalışmada belirtilen eksiklikten yola çıkılarak ortaokul öğrencilerinin sözlük kullanma alışkanlıklarını belirlemek amaçlanmıştır. TOKİ Şehit Jandarma Er Osman Öden Ortaokulunda öğrenim gören beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıftan sekizer öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın veri analizinde nitel araştırma yöntemi fenomenografi kullanılmış; araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda sınıf seviyesi yükseldikçe öğrencilerin sözlük kullanma alışkanlıklarının arttığı anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, sözlük kullanımı, kelime öğretimi.

Abstract
The quality of the dictionaries written with the target group in mind are adversely affected due to the lack of scientific data on the effective use of dictionaries by students that are users of school dictionaries adversely affect. It is necessary to determine students’ levels of habits related to dictionary use so as to overcome these adverse effects. To fill this gap in the literature, the study aimed to investigate middle school students’ dictionary use habits. The participants of the study were the group of students, with 8 students in each group, from grades 5 to 8 at TOKİ Şehit Jandarma Er Osman Öden Middle School. Qualitative research techniques were utilized in the study. Phenomenography, one of the qualitative research methods, was used to analyze the data collected through semi-structured interview forms. The results of the study indicated that there was a positive relation between the students’ grade levels and students’ dictionary use.

Keywords
Turkish education, use of dictionary, vocabulary teaching.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri