• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Okuma Becerisi ile İlgili Makalelerde Cinsiyet Değişkeni
(Reading Skills Articles on Gender Variable )

Yazar : Akif ARSLAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2/2
Sayfa : 251-265
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.153


Özet
Bu çalışmanın amacı okuma becerisinde kızlarla erkekler arasında çeşitli farklılıkların olup olmadığını, sebepleriyle birlikte, Türkiye’de yayınlanan makalelerden hareketle belirlemektir. Araştırmanın sonunda okuma becerisinin okuduğunu anlama gibi çeşitli yönlerinde kızlar ile erkekler arasında ağırlıklı olarak kızlar lehine olan çeşitli sonuçların olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmada cinsiyet değişkeni ile ilgili farklılıklara ulaşan birçok çalışmanın kızlar veya erkekler lehine olan durumun sebebini açıkla(ya)madığı veya sadece okuma becerisiyle ilgili benzer çalışmalara atıfta bulunduğu da tespit edilmiştir. Araştırmada, ayrıca, araştırma kapsamındaki bazı makalelerde kızların okumaya karşı daha olumlu tutumlar içinde olmasının vb. kızların erkeklere göre evde daha çok zaman geçirmelerine vb. bağlandığı sonucuna da ulaşılmıştır. Çalışmanın sonunda çeşitli önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okuma becerisi, cinsiyet

Abstract
The purpose of this study is to discover if there are various differences between boys and girls in respect to reading skill as well as reasons for them based on the articles published in Turkey. The study has indicated various results in favor of the girls mainly in regard to various aspects of reading skill such as comprehension. It has been discovered in this study that several studies concluding differences related to sex variable do not explain the reasons for the situation in favor of girls or boys or they only refer to similar studies related to reading skill. In the study, it has also been concluded that the reason behind more positive attitude of girls towards reading in some articles is because they spend more time at home than the boys. Various suggestions have been made at the end of the study.

Keywords
Reading skill, gender

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri