• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Türkçe Dersi Öğretim Programı Dinleme / İzleme Alanı Amaç ve Kazanımlar Boyutunun Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Field of Listening / Watching of Goals and Objectives Dimension in Turkish Language Teaching Curriculum According to Teachers’ Views )

Yazar : Faruk YILDIRIM  Onur ER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2/2
Sayfa : 231-250
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.170


Özet
Bu araştırmanın amacı, sekizinci sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı (TDÖP) Dinleme / İzleme alanına yönelik amaç ve kazanımları öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirmektir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır ve nitel yönteme göre desenlenmiştir. Araştırma evrenini Kars ilindeki resmî ve özel ilköğretim okullarında görev yapan ve sekizinci sınıflarda Türkçe derslerini yürüten branş öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada nitel verileri elde etmek için kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmış ve 15 Türkçe öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Nitel veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen nitel verilerin analiz edilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkçe öğretmenleri amaç ve kazanımları genel olarak yeterli bulmuşlardır. Bunun yanında öğretmenler, öğrencilerin dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme amacına ulaşmakta zorluk çektiklerini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe Dersi Öğretim Programı, Dinleme Becerisi, Öğretmen Görüşleri.

Abstract
The aim of this study was to evaluate according to goals and objectives dimension of listening/watching domain in 8th grade Turkish Language Curriculum based on teachers’ views. This study was a descriptive study based on survey model and qualitative research was designed according to the method. Population of the study was composed of Turkish Language teachers teaching 8th graders in public and private schools in Kars city center. For qualitative data, 15 Turkish Language teachers were selected through convenient sampling method and they were interviewed. Quantitative data were gathered through “Evaluation of Listening/Watching Domain of 8th Grade Turkish Language Curriculum Questionnaire” which was developed by the researcher, and qualitative data were gathered through semi-structured interview form. Qualitative data gathered with interview, then, were analyzed with content analysis method. As a result of Listening/watching’s goals and objectives of 8th grade Turkish Language Curriculum is adequate according to Turkish language teachers.

Keywords
Turkish Language Teaching Curriculum, Listening Skill, Teachers’ views.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri