• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Dede Korkut’un Biricik Teke’sinden Teke Dergisi ve Okuyucularına Bir Arz-ı Hâldir
(The from Unique Goat of Dede Korkut to Journal of Teke and Readers a Supply Situation )

Yazar : Sadettin ÖZÇELİK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2/2
Sayfa : 116-121
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.174


Özet
Dede Korkut metninin çözülmesi gereken sorunları değişkenleri açısından farklı özellikler gösterir. Bu değişkenleri saymak veya sıralamak mümkün olsa bile her değişkenin kendi içinde farklı değişkenleri bulunacağını da söylemek mümkün. Söz gelişi yazıcının metinde yapmış olduğu yazım yanlışları kendi içinde çok çeşitlilik arzeder; o kadar ki yazım yanlışlarını sınıflandırmaya kalktığınızda uzun bir liste oluşturabilirsiniz. Bir başka değişken metnin bağlamıdır ve bağlam göçebe hayatın kültür ögeleriyle iç içedir. Coğrafya, yaşanan göçebe hayat tarzı, savaş, av, yemek kültürü, inanışlar, adetler vb. birçok ögeyle ilgili bilgi(ler) metni doğru anlamanız yolunda size ışık tutabilir. Bu makalede de değişkenleri farklı olan üç sorun üzerinde durulmaktadır. Bunlardan biri teke kelimesinin anlamı ile ilgilidir. Diğer ikisi, metinde yanlış yazılmış olan ohlı ‘oklu, ok sahibi’ ve Erdebil ‘İran’ın kuzeyinde bir şehir’ kelimeleri olup bu yanlış yazımların sebebi ve açıklaması ile ilgilidir.

Anahtar Kelimeler
Dede Korkut/ teke ‘geyik, dağ keçisi’/ erdil, ardıl, Erdebil ‘İran’da şehir adı’/ oglı, oğlu, ohlı ‘oklu’

Abstract
Dede Korkut text’s problems that need to solved show different features in terms of the variables. Even though these variables count or sort, possible to say that it can be found in different variable for each variable in itself. For example, typographical errors made by the printer in text show vary widely in themselves; so much so that, if we attempt to classify, we can create a long list. Another variable is the context of the text and the context is teeming with nomadic life’s cultural elements. Geography, the nomadic life-style, war, hunting, food culture, beliefs, customs, and so on information about the item can shed light on you on the way to understand the text correctly. İn this article, it is focused on three issues that are different variables. One of them relates to meaning of the teke’s word. The other two are relate to misspelled ohlı ‘arrowed, arrow own’ and Erdebil ‘a city in north of Persia’ and relate to reasons of this misspellings and explanations.

Keywords
Dede Korkut/ teke ‘deer, mountain goats’/ erdil, ardıl, Erdebil ‘city name in Persia’/ oglı, oğlu,

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri