• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

2000-2016 YILLARI ARASINDA TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI ALANINDA YAYIMLANAN MAKALE VE TEZLERİN ANALİZİ
(CONTENT ANALYSIS OF ARTICLES AND THESES ON TURKISH LESSON CURRICULUM PUBLISHED BETWEEN THE YEARS OF 2000-2016 )

Yazar : Burcu DÖNMEZ  Kerim GÜNDOĞDU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/4
Sayfa : 2109-2125
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.1743


Özet
Bu çalışma 2000-2016 yılları arasında Türkçe öğretim programı alanında yayımlanmış makale ve tezlerin yöntem bölümlerinin analizini amaçlamaktadır. Bu amaçla 2000-2016 yılları arasında Türkçe öğretim programı alanında yazılan 35 lisansüstü tez ve 25 makale yayımlandıkları yıl, yazar sayıları, yöntemleri, örneklem özellikleri, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri, kullanılan kaynak sayıları, araştırma amaçları ve konuları açısından içerik analizine tabi tutulmuştur. Veri toplama aracı olarak Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi ve ULAKBİM Ulusal Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan bulguların sayısal değerleri yüzde / frekans tabloları aracılığıyla sunulmuştur. Verilerin analizi sonucunda 2005 ve 2012 yıllarında Türkçe eğitim programları alanına ilişkin çalışmalarda yoğunlaşma olduğu; makalelerin çoğunlukla tek veya iki yazar tarafından yazıldığı; nitel araştırmaların çalışmalarda ağırlık kazandığı; örneklem grubunun genellikle öğretmenlerden oluştuğu; veri toplama araçlarından en çok dokümanların ve likert tipi anketlerin tercih edildiği; bu verilerin daha çok kestirimsel istatistik ve nitel yöntemlerle analiz edildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca incelenen çalışmaların bir kısmının yöntem bölümüne ilişkin bilgilere çalışmalarda tam ve doğru olarak yer verilmediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretim programı, içerik analizi, tez, makale.

Abstract
This study aims to analyze the methodological parts of articles and theses published between the years of 2000-2016 within the field of Turkish Lesson curriculum in Turkey. For this purpose, articles and thesises were analyzed in terms of their publishing year ranges, number of authors, methods, data collection procedures, sample characteristics, number of references, data analysis techniques and study purposes. A total of 25 articles attained by surveying the journals between 2000-2016 in ULAKBIM Database and 35 theses by analyzing the Higher Education Council (YÖK) National Theses Center by employing document content analysis. As the results, it has been determined that there has been a rise in the number of the studies in the field of Turkish curriculum in 2005 and 2012; the articles have been written by a few authors; the qualitative studies have been preferred; data has been collected through document analyses and likert type scales / questionnaires; collected data has been analyzed by qualitative or predictive statistical techniques. It has been determined that some of the studies that have been analyzed lack the exact data concerning the information about method section of the documents employed in the study.

Keywords
Turkish curriculum, content analysis, thesis, articles.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri