• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TARİHÎ METİN OKUMALARINDA KELİMEYİ BÖLME VE KELİMELERİ BİRLEŞTİRME SORUNLARI: SÜHEYL Ü NEVBAHÂR’DAN ÖRNEKLER
(HISTORICAL TEXT WORD DIVISION AND WORDS OF CONSOLIDATION PROBLEMS IN READING: SÜHEYL Ü NEVBAHÂR EXAMPLES )

Yazar : Sadettin ÖZÇELİK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/4
Sayfa : 1593-1602
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.1750


Özet
Türkolojiyi ve Türkologları yakından ilgilendiren, önemli bir konu olan tarihî metin okumanın karmaşık ve çok yönlü güçlükleri vardır. Bu karmaşık ve çok yönlü güçlükler nedeniyle tarihî metinler üzerine yapılan çalışmalarda birtakım okunma sorunları görülür. Okunma sorunlarının başta gelen nedeni metinden kopuk ve anlamadan yapılan okumalardır. Oysaki metin okumak, metni anlamak ve değerlendirmek her şeyden önce ciddi bir bilimsel çalışmadır. Çünkü tarihî metin okuma işi hem geçmişi hem de günümüzü doğru değerlendirmemize katkı sunar. Bu okumalar üzerinden geliştirilecek yorumların gerçekçi ve ufuk açıcı olması için elbette öncelikle okumanın kendisinin doğru olması gerekir. Hiçbir konuda yanlışlar üzerine bilim yapılamayacağı açıktır. Bu makalede metin okumalarında görülen kelimeyi bölme ve kelimeleri birleştirme sorunu üzerinde durulmakta Süheyl ü Nevbahar’ın okunmasından konuya örnekler sunulmakta, düzeltmeler yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Tarihî metin okumaları, kelimeyi bölme ve kelimeleri birleştirme sorunu, konuyla ilgili olarak Süheyl ü Nevbahâr’dan örnekler.

Abstract
There are multifaceted and complicated difficulties of historical text reading which is an important subject interests Turcology and Turcologs closely. Due to the complex and multifaceted challenges, some reading problems are seen in reading studies on historical texts. The leading cause of reading problems is readings which are detached from the text and made without understanding. However; reading the text, understanding the text and evaluating the text are primarily critical scientific works. Because the work of reading historical text contribute us to evaluate accurately both our history and our present. For an interpretation to be made on this readings to be realistic and enlightening, primarily readings must be accurate. It is clear that in every respect science can not be done on wrongs. In the article, it is emphasized on the problem of word division and word combination seen in text readings; is adduced from reading of Süheyl ü Nevbahar and corrections are made.

Keywords
Historical text reading, the problem of word division and word combination, relevant examples from S

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri