• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KÖROĞLU DESTANININ HALEP KOLU AMASYA RİVAYETİNİN VARYANTLAŞMA ÖRNEKLERİ
(VARIANTING SAMPLES OF AMASIA STORY OF ALEPPO BRANCH KOROGLU EPIC )

Yazar : Serdar UĞURLU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/1
Sayfa : 115-132
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.1757


Özet
Köroğlu destanlarının Anadolu sahası varyantlarından birisi olan Köroğlu’nun Halep Varyantı, bugüne kadarki Köroğlu çalışmalarında sıklıkla karşımıza çıkan bir varyanttır. Bu varyant, ismen de olsa Boratav’dan itibaren düzenlenen çeşitli tasniflerde kendisine ayrılan yeri almıştır. Ancak böyle olmasına rağmen bu varyantın metinlerine bugüne kadar yapılmış olan çalışmalarda yeterince yer verildiğini söylememiz pek mümkün değildir. Biz bu hikâyenin metnine 1960 senesinden kalma bir ses kaydından ulaşmış bulunmaktayız. Bu kayıt, zikredilen tarihte Amasya’nın Aydınca Nahiyesi’nin Yeşilöz Köyü’nde düzenlenen bir âşık meclisinde yapılmıştır. Bu mecliste dile getirilen hikâye, Halep Kolu hikâyesidir. Biz çalışmamızda bu Halep Kolu’nun metinlerine kısmen yer verebildik. Hikâyedeki manzumeler ise çalışmamıza olduğu gibi alınmıştır. Ayrıca mensur bölümlerin diğer Köroğlu varyantları ile olan benzerlikleri ve farklılıkları da çalışmamızda ele aldığımız bir diğer husustur. Mensur kısımlardaki aradığımız varyantlaşma örneklerine manzum kısımlarda da bakılmış ve diğer Köroğlu anlatmaları ile olan benzerlikler çalışmamızda gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda toplam 46 adet dörtlük üzerinde durulmuştur. Bu dörtlüklerden hareketle hikâyede koşmalar, atışmalar ve müstakil kıtalar oluşturulduğu görülmüştür. Elimizdeki çalışma ile Köroğlu’nun Halep Kolu muhteviyatına dair yeni bir eser meydana getirilmiş olup Türkoloji çalışmalarının hizmetine sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Köroğlu, Halep Kolu, Destan, Hikâye, Masal, Demircioğlu, Ayvaz, Çamlıbel.

Abstract
Aleppo variant of Köroğlu that is one of the Anatolia area variants of Köroğlu epics, is a variant of the Köroğlu studies commonly encountered in so far. This variant, albeit namely, took place allocated to it in different classifications held since Boratav. However, despite the fact, we say that enough space was given to the text of this variant of study done so far is. We have reached a sound recording of the text of this story dating from 1960. This recording was made on the date mentioned, in Yeşilöz village of Aydin Sub-district of Amasia by council held by minstrels. This council voiced story is the story of Aleppo branch. We could give place partly to the text of the study in Aleppo branch. However the poems in the story were taken to our story as are. Also similarities and differences of the prosaic sections with other Köroğlu variants are another issue we discussed in our study. To the varianting parts that we seek in prosaic parts are also looked and similarities with other Köroğlu tells have been tried to show in our study. Our study focuses on a total of 46 quatrains. Free-form folk poems, bickerings and self-contained quatrains has seen created in story with the movement of these quatrains. A new work has been formed about Aleppo Branch of Koroğlu content with the study in us. It has been submitted at the disposal of Turkology.

Keywords
Koroğlu, Aleppo Branch, Epic, Story, Tale, Demircioğlu, Ayvaz, Çamlıbel.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri