• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRK DİLLERİNDE İMLA SORUNLARI (OĞUZ GRUBU TÜRK DİLLERİNDE GENEL İMLA KURALLARI)
(SPELLING (ORTHOGRAPHIC) PROBLEMS IN TURKIC LANGUAGES (GENERAL SPELLING RULES OF OGHUZ GROUP TURKIC LANGUAGES) )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/4
Sayfa : 1676-1681
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.1758


Özet
Ortak alfabe ve imla konuları bugün Türkolojinin güncel sorunlarındandır. Konuyla ilgili bugüne kadar birçok araştırmalar yapılsa da net sonuçlar elde edilememiştir. Türkler için ortak konuşma (iletişim) diliyle ilgili birçok araştırma yapılsa da, ortak konuşma diline gidilen yolda alfabe ve imla sorunlarından çoğunlukla bahsedilmemiş, bu konulara değinilen çalışmalar sınırlı olmuştur. Ortak konuşma dilini oluşturmak için ilk olarak alfabe ve imla sorunlarını çözmek gerekmektedir. Ortak alfabeye sahip olmadan, imla meselelerindeki sorunları hâlletmeden net sonuçlar elde etmek mümkün değildir. Bu yüzden Türklerde alfabe ve imla meseleleri ile ilgili sorunları araştırma ve bu sorunların çözüm yollarını belirleme konuları hâlen güncelliğini korumaktadır.

Anahtar Kelimeler
Ortak alfabe, imla sorunları, Azerbaycan, Türk Dünyası, ortak konuşma (iletişim) dili.

Abstract
Common Alphabet among Turks and spelling problems are considered to be very important and urgent for Turkology today. Although so many resarches connected with this problem have been carried out up to now, there are still to exact results. No matter how many researches associated with the common communication language for Turks have been conducted both in Azerbaijan and in the, Alphabet and spelling problems have never been touched upon. For creating, first of all, it is necessary to solve the problems connected with Alphabet and spelling. Because it is really having common Alphabet or solving the problems associated with spelling, in this regard, it is always urgent to research Alphabet and spelling problems in Turkic languages and define right ways of solving them.

Keywords
Common Alphabet, spelling problems, Azerbaijan, Turkic World, a common communication language.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri