• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ABDULHAK HÂMİD TARHAN VE SOHRÂB SEPEHRÎ’NİN ŞİİRLERİNDE TABİATIN İŞLENİŞİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA
(THE COMPARATİVE EVALUATİON OF NATURE İN THE POEM OF ABDULHAK HÂMİD TARHAN AND SOHRÂB SEPEHRÎ )

Yazar : Mehmet Emin GÖNEN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/1
Sayfa : 277-311
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.1760


Özet
Son yarım yüzyılda hızla gelişen teknolojinin sunduğu kolaylıklara bağlı olarak toplumlar birbirlerinin edebiyat ve dillerini daha hızlı ve detaylı tanıma imkânı bulmuşlardır. Bu karşılıklı tanıma ve tanışmanın doğal bir sonucu olarak başka milletlere ait olan dil ve edebiyatlara ilgi artmış ve araştırmacılar bu ilgi ve merakla okuyup öğrendikleri yabancı kültürlere ait edebi eserleri kendi edebi eserleriyle karşılaştırma çalışmalarına girişmişlerdir. Son yıllarda yapılan bu karşılaştırmalar birbirlerine uzak olan kültürler ve edebiyatlar arasında yapıldığı gibi tarih boyunca dil, kültür ve edebi olarak birbirlerini etkileyen toplumların edebiyatları arasında da yapılmaktadır. İran modern şiirinin en önemli ve farklı şairlerinden olan Sohrâb Sepehrî, şiirlerinde kullandığı farklı imgelerle diğer şairlerden ayrı bir yere sahiptir. Şiirlerinde özellikle farklı ifade şekillerini kullanarak tabiata yeni ve derin imgeler yüklemiştir. Türk şiirinde ise batılılaşma hareketinin asıl büyük temsilcisi ve batı şiirinde gördüğü her yeniliği Divan edebiyatı taraftarlarının hücumlarına rağmen cesaretle uygulayan Abdulhak Hâmid’dir. Türk edebiyatında tabiatı ilk kez farklı ve modern şekilde ele alan Hâmid şiirlerinde tabiata yeni ve farklı bir bakış açısı getirmiş; ona hayran olmuş ve tabiat yoluyla Allah’a sığınmıştır. Sohrâb’ın İran şiirine getirdiği açılımın ve yeniliğin bir benzerini Hâmid Türk şiirinde gerçekleştirmiştir. Bu iki şair beslendikleri kendi klasik edebiyatlarının eski kalıplarını aşarak yeni teknik ile birlikte evrene yeni bakış tarzı ve kendilerine has yeni bir söyleyiş geliştirmişlerdir. Böylece klasik şiirden modern şiire geçişin en önemli temsilcileri sayılmışlardır. Bu çalışmada her iki şairin şiirlerinden örnekler verilerek tabiata bakışları ve tabiatı işleyiş biçimleri karşılaştırılacak; tabiat karşısında duygu ve düşünce benzerlikleri, ortaklıkları ve farklılıkları irdelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Tabiat, Şiir, Abdulhâk Hâmid, Sohrâb Sepehrî.

Abstract
Due to the fast development of Technology in the last 50 years and the convenience that it provides, different societies are able to know and contact easier and more accurate the languages and Literatures. The result of this Knowing is high consideration of languages and literatures of other cultures. Accordingly researchers read with great enthusiasm the literary works of other foreign cultures and beside their own literary works, they evaluate comparatively. During history many studies have been carried on the similarity of languages, cultures and custom of nations which had relationships. In recent years also researches have been done in regard to differences of culture and literatures. Sohrâb Sepehrî is one of the prominent and distinguished poets of modern time of Iran. Because of his usage of different images in his poets, he had a special reputation. His distinct method of rehetoric in poetry has given every element of nature a new and deep image. In Turkish literature, Abdul Haq Hamad Tarhan has used nature in a different and modern way for the first time. He viewed the nature in a new and distinct manner and he became fond of it and by means of nature he found a way to God. Abdulhak Hamid, mainly was the pioneer in the presenting the Western-Oriented challenges in the Turkish Poetry, besides of all criticizes, faced from the Royal Litrature, he couragesly offered new adaptations from the West Poetry to the Turkish Litrature. Like Sohrab,who introduced new vision and innovation to the Persian Poetry, Hamid also, offered these presents to the Turkish Poetry. Both these two poets have been motivated by classic literature and steps further from the classic frames and clichés, simultaneously, by introducing new technics then by their special languages,offered a new vision to the universe and new style in the word statement. So, they counted as the most outstanding personalities in the passing era of the classic to the modern poetry. In this research, by giving examples from the poems of these two poets, we are comparing their view toward nature and their usage of nature in their works. We are also trying to mention the differences and similarities of their sense and thoughts in relation to nature and more over show what they have in common.

Keywords
Nature, Poem, Abdulhak Hâmid, Sohrâb Sepehrî.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri