• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ VIEWS ON INCLUSIVE EDUCATION )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/1
Sayfa : 471-493
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.1762


Özet
Özel gereksinimli bireylerin topluma ve ekonomiye kazandırılmasında zihinsel, bedensel ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu sebeple özel gereksinimli bireylerin diğer çocukların öğrenim gördüğü okullardan yararlanabilmesi yani kaynaştırılmaları fikri oldukça önemlidir. Araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre kaynaştırma eğitimine ilişkin öğretmen görüşlerini tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde “maksimum çeşitlilik örneklemesinden” yararlanılmıştır. Araştırma Denizli merkez ilçede alt, orta ve üst sosyo ekonomik düzeydeki okullarda çalışan 2, 3 ve 4. sınıf öğretmenleriyle gerçekleştirilmiştir (n=51). Araştırma verilerinin elde edilmesinde araştırmacılar tarafından geliştirilen “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler bilgisayar ortamına aktarılmış verilerin analizi için içerik analizine başvurulmuştur. Katılımcıların ortak görüşleri doğrultusunda tablolar oluşturulmuştur. Aynı zamanda öğretmenlerden elde edilen alıntılara da yer verilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerden 37’si (%b72.6) kaynaştırma eğitimine devam edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Katılımcılardan 39’u (% 78) kaynaştırma öğrencilerinin sınıf içi etkinliklerin gerçekleştirilmesinde birtakım sorunlara neden olduğunu dile getirmiştir. Öğretmenlerden 37’sine (% 72.5) göre kaynaştırma öğrencileri normal öğrencilerin davranışlarını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Kaynaştırma eğitimine alınan öğrencilerin özür ve gelişim durumunun ön planda tutulması kaynaştırma eğitiminden beklenen verimi arttırmada etkili olabilir.

Anahtar Kelimeler
Sınıf öğretmeni, kaynaştırma eğitimi, ilkokul, nitel araştırma.

Abstract
The development of cognitive, physical and social skills is vital for reintroducing individuals with special needs to the society and economy. Therefore, the idea of providing these individuals inclusive education in the schools that other children go to is of great importance. The aim of this study was to identify elementary school teachers' views on inclusive education, and thus, qualitative research method was employed. Maximum variation sampling was used in the selection of the research participants. The study was conducted with second, third and fourth grade teachers working in schools with low, middle and high socio-economic status in the Denizli province (n=51). A semi-structured interview form developed by the researchers was used to gather the data in the study. The interviews were transcribed, and content analysis was conducted to analyse the transcriptions. Tables were formed based on the participants' common views. Quotations were also included from the teachers' statements. Thirty-seven of the teachers (72.6 %) stated that inclusive education should be kept. Thirty-nine participants (78 %) said that inclusive students caused certain problems in the implementation of in-class activities. For 37 teachers (72.5 %), the behaviours of inclusive students negatively affected those of the regular students. Giving particular importance to the disablement and development of students taken to inclusive education can be useful in enhancing its effectiveness.

Keywords
Elementary school teachers, inclusive education, elementary school, qualitative research.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri