• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE’DE OKUTULAN EDEBİYAT DERS KİTAPLARINDAKİ MASALLARIN AKTARDIĞI DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(ASSESSMENT OF LITERATURE TEXTBOOKS TAUGHT IN AZERBAIJAN AND TURKEY WITH RESPECT TO THE VALUES QUOTED IN THE TALES )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/1
Sayfa : 439-454
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.1766


Özet
Öz Bilindiği üzere, her millet tamamen var olma ihtiyacından kaynaklanarak meydana getirdiği öz kültürünü, başka milletlerin de kültürel özelliklerinden yararlanarak, bu kültür unsurlarını kendisine uyarlayarak gelecek kuşaklara aktarma bilinciyle şekillendirir. Son yıllarda okullarda okutulan derslerde metinler aracılığıyla değerler eğitimine önem verilmekte ve seçilen bu metinlerde yer alan değerler üzerinde daha ayrıntılı durulmaktadır. Değerlerin aktarılması için kullanılabilecek edebî metinler içinde masallar önemli bir yere sahiptir. “Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî tür.” diye tanımlanan masalın eğlendirmek ve güzel zaman geçirmek için kullanılmasının yanı sıra toplumu eğiten temel yanının olduğu da bilinmektedir. Masalların eğitim aracı olarak görülmesinin en önemli nedenlerinden biri, örnek davranışların insan bilincine aktarılmasına katkı sağlamasıdır. Masalların çocuklara dürüstlük, sabır, adalet, eşitlik, bağlılık gibi iyi ve doğru değerlerin öğretilmesinde yardımcı olduğu, bu yönleriyle de masalların yüzlerce yıllık deneyimlerden süzülüp gelen eşsiz eğiticiler olarak görüldüğü gerçeği yadsınamaz.

Anahtar Kelimeler
Edebiyat eğitimi, değerler, değerler eğitimi, masal.

Abstract
As it is known, each nation has a culture of self, which stems from the need to be completely caused by itself and cultural characteristics of other nations. The main consciousness is to quote the cultural issues to the next generations. In recent years importance is given to values in education through the courses by means of the texts applied in schools. Tales can be used for the transmission of values in literary texts has an important place in the stories. Tales are usually created by people based on dreams, including the stories of witches, giants and fairies with extraordinary events. They are mostly used to entertain people as well as educating the community. The most important reasons of considering the tales as educational tools is the contribution good behaviours in human consciousness. It is underiable that tales help the children to learn patience, honesty, justice, equalıty and commitment. They are filtered down from hundreds of years of experince. Tales should not be considered as a activity for free times. They should be considered as an educational tool on the emphasis of cultural identity. For this reason, it can be considered that tales support the language skills and learning precess of national values in literature lessons.

Keywords
Literture education, values, values education, tale.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri