• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

2012-2013 Eğitim- Öğretim Yılında Alan Değiştiren Öğretmenlerin Yeni Alanlarına Yönelik Memnuniyet Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Investigating the Satisfaction Levels of Teachers Teaching Subject Matters Out of Their Area of Certification During 2012-2013 Educational Year in Terms of Different Variables )

Yazar : Harun ŞAHİN  Selma Kaya, Adem Fırat, Ömer Maden, İlksen Oben Eruçar, Alaattin Ceren  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2/2
Sayfa : 302-335
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.179


Özet
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında; Türk Eğitim Sisteminde öğretmenlere üniversite eğitimi sırasında aldıkları yan alanlarına göre ve sınıf öğretmenlerine Özel Eğitim ile Teknoloji ve Tasarım öğretmenliğine yan alan şartı olmaksızın geçiş hakkı tanınmıştır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen araştırmada alan değiştiren öğretmenlerin yeni alanlarına ilişkin memnuniyet düzeylerini belirleme temel amacının yanı sıra alan değiştirme nedenleri, memnuniyet durumunu etkileyen faktörler ve bu faktörler ile yaş, hizmet yılı gibi kişisel değişkenlerle memnuniyet durumları arasında ilişki olup olmadığı da değerlendirilmiştir. Bununla birlikte alan değiştiren öğretmenlerin eğitim ihtiyaçları ve sistemden beklentileri belirlemekte amaçlanmıştır. Araştırma sürecinde araştırmacılar tarafından iki ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapıldıktan sonra asıl uygulamada kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Öğretmenlik Mesleği Memnuniyet Düzeyi, Alan Öğretmenliği, Alan Değişikliği

Abstract
Teachers were given the right by the Turkish Education System during 2012-2013 educational year to transfer their subject matters to the undergraduate minors they received during university years and classroom teachers were given the option of teaching Special Education or Technology and Design classes without extra stipulations. Current study mainly aimed to determine the levels of teacher satisfaction following the change of subject area as well as the reasons for the transfer, the factors that affect teachers’ level of satisfaction and whether there was a relationship between the levels of satisfaction and personal variables such as age and seniority. The study also examined the training needs and teachers’ expectations from the system. For the study, researchers developed two scales that were used in the implementation phase after reliability and validity studies were conducted

Keywords
Teaching Profession Level of Satisfaction, Subject Matter Teaching, Transfer of Subject Matter

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri