• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Süheyl ü Nev-Bahâr Üzerine Düzeltmeler
(The Determinations on Süheyl ü Nev-Bahâr )

Yazar : Özkan CİĞA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2/4
Sayfa : 230-239
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.209


Özet
14. yüzyıl Eski Anadolu Türkçesi eserlerinden olan Süheyl ü Nev-bahâr mesnevisi, Hoca Mesûd ve yeğeni İzzeddin Ahmed tarafından Farsçadan Türkçeye tercüme edilmiştir. Eser, Türk edebiyatında yazılmış beşeri aşk konulu ilk mesnevi olması bakımından önemlidir. Ayrıca bu eserin aynı yüzyılda yazılmış mesnevilere göre sade bir Türkçeyle yazılmış olması ona ayrı bir değer kazandırmıştır. Süheyl ü Nev-bahâr üzerine günümüze kadar pek çok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalara rağmen bu eserde okuma ve anlam yönünden bağlama uygun düşmeyen durumlar dikkat çekmektedir. Bu makalede, Süheyl ü Nev-bahâr mesnevisinde yanlış okunmuş veya yanlış anlamlandırılmış bazı kelimelerle ilgili tespitler ve düzeltmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Süheyl ü Nevbahâr, yanlış okuma ve anlamlandırma, tespit, düzeltme.

Abstract
Süheyl ü Nevbahâr masnavi, works of Old Anatolian Turkish in 14th century, was translated Turkish from Persian by Hodja Ahmed Mesut and his nephew İzzeddin Ahmed. The work is important in term of being the first masnavi was written on human love in Turkish literature. In addition, this work was written simply another masnavis in the same century. Many studies have been conducten up to now about Süheyl ü Nebahâr. Despite the work done, in terms of reading and meaning are not suitable binding conditions is remarkable in this work. In this article, it is retouched and identified some words that misread or false meaning in Süheyl ü Nevbahâr masnavi.

Keywords
Süheyl ü Nevbahâr, misread, false meaning, identify, retouch.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri