• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Yorçı Yazıtı
(Yorçı Inscription )

Yazar : Cengiz ALYILMAZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2/3
Sayfa : 29-46
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.216


Özet
Bugün Çin Halk Cumhuriyeti İç Moğolistan Özerk Bölgesi sınırları içinde kalan topraklar tarihte farklı Türk boy ve topluluklarının yerleşimine sahne olmuştur. Bu sebeple anılan coğrafyada başta (Kök)türk Kağanlığı ve Ötüken Uygur Kağanlığı dönemleri olmak üzere farklı dönemlere ait pek çok kaya üstü tasvir (petroglif), dikili ve damgalı taş, yazıt, mezar, anıt mezar külliyesi, heykel ve mimari yapı bulunmaktadır. Bu makalede İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nin Baotou (包头市) Şehri’ne bağlı Darhan Moominggan(达尔罕茂明安联合旗) yerleşim alanı Çagan Obuga (查干敖包) Köyü Holbugatu Hosigu mevkisinde 1998 yılında bulunan (Kök)türk Kağanlığı Dönemine ait (Kök)türk harfli Yorçı yazıtı bütün yönleriyle ele alınıp incelenmektedir. Yorçı yazıtı, İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde bulunan (Kök)türk harfli ilk yazıt olması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler
Çin Halk Cumhuriyeti, İç Moğolistan Özerk Bölgesi, (Kök)türk Kağanlığı, (Kök)türk harfli yazıt, Yorçı yazıtı.

Abstract
Today, the lands within the boundaries of Inner Mongolia Autonomous Region in the People’s Republic of China have been the scene for settlement of different Turkish tribes and communities. For this reason, there are many rock engravings (petroglyphs), obelisks and marked stones, inscriptions, tombs, monumental tomb complexes, statues and architectural buildings from different eras, including (Kok)Turk Khanate and Otuken Uighur Khanate periods, in the referred geography. In this paper, Yorçı inscription with (Kok)Turk alphabet from (Kok)Turk Khanate period discovered in 1998 in Çagan Obuga (查干敖包) Village Holbugatu Hosigu district of Darhan Moominggan(达尔罕茂明安联合旗) settlement area connected to the City of Baotou (包头市) in Inner Mongolia Autonomous Region is addressed and investigated in all aspects. Yorçı inscription is of great importance because it is the first inscription written with (Kok)Turk alphabet discovered in the Inner Mongolia Autonomous Region.

Keywords
People's Republic of China, Inner Mongolia Autonomous Region, (Kok)Turk Khanate, Inscription with (K

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri