• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Kelime Öğretiminde Farklı Kelime Gruplarının Kullanımının Etkisi
(The Effect of Using Different Lexical Sets in Vocabulary Teaching to the Learners of Turkish as a Foreign Language )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2/4
Sayfa : 286-299
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.220


Özet
Bu çalışmanın amacı Türkçe kelimelerin anlamsal bağıntılı, bir konu etrafında dönen ve anlamca birbirinden bağımsız kelime grupları ile sunulmasının yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin algısal kelime öğreniminde hangisinin daha etkili olduğunu araştırmaktır. Nicel bir çalışma olan araştırmanın örneklemini 2012 – 2013 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi ve Araştırmaları Merkezi’nde Türkçe öğrenen 21 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın konusuna uygun olarak belirlenen alt problemlere yönelik hazırlanmış son testler ve ötelenmiş son testler veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada öğrencilere her bir derste 8 kelime olmak üzere 9 saatlik uygulama sonunda 72 kelime sunulmuştur. Her dersin sonunda öğrencilere öğrendikleri kelimeler ile ilgili son test uygulanmış ve ders anlatımları bittikten sonra da eşit zaman aralıklarında ötelenmiş son testler uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, kelime öğretimi, kelime grupları.

Abstract
This study aims to examine whether presenting vocabulary using semantically-related, thematically-related, and semantically-unrelated word sets has an effect on Turkish as a foreign language learners’ receptive vocabulary learning. The sample of this quantitative study were 21 students studying Turkish at the Dokuz Eylul University Center of Language Education and Research as of 2012-2013 academic year. Post-tests and delayed post-tests designed in line with the research topic constituted the data gathering instruments. In the study, the participants were presented 8 words in each lesson during 9 lesson hours of intervention, piling up 72 words. At the end of each lesson, post-tests on the target vocabulary were administered to the participants, and after the intervention period, delayed post-tests were applied in equal time intervals.

Keywords
Teaching Turkish as a foreign language, vocabulary teaching,word sets.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri