• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Üniversite Öğrencilerinin Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri (İnönü Üniversitesi Örneği)
(Metacognitive Awareness Levels of Reading Strategies of University Students (İnönü University Case) )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2/4
Sayfa : 258-273
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.223


Özet
Bu araştırmada İnönü Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık düzeyleri belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, “Öğrencilerin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık durumu ne düzeydedir? Öğrencilerin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık durumu okudukları fakültelere göre anlamlı değişiklik gösteriyor mu? Öğrencilerin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık durumu cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı değişiklik gösteriyor mu?” sorularına cevap aranmıştır. Nicel bir araştırma olan bu çalışmada veri toplama aracı olarak Mokhtari ve Reichard (2002) tarafından oluşturulan, geçerlik ve güvenirlik çalışması ise Öztürk (2012) tarafından yapılan “Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkındalık Envanteri” kullanılmıştır. Sonuç olarak İnönü Üniversitesi öğrencilerinin Okuma Stratejilerini Destekleme düzeyi ve Genel Okuma Stratejisi düzeyi orta, Problem Çözme Stratejisi düzeyi yüksek olarak gözlenmiştir. Kız öğrencilerin üstbilişsel farkındalık düzeyleri erkek öğrencilerden anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Üstbilişsel Farkındalık Envanteri, Okuma, Biliş, Üstbiliş.

Abstract
In this study, the metacognitive awareness level s of reading strategies were investigated on students of Inonu University. For this purpose, answers of fallowing questions were determined. What is the level of metacognitive awareness of reading strategies of students? Are there vary significantly according to the faculties in the level of metacognitive awareness of reading strategies of students? Are there vary significantly according to the gender in the level of metacognitive awareness of reading strategies of students? In this study, qualitative research, data collection tools is “Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory" created by Mokhtari ve Reichard (2002). In addition, the reliability and validity of this inventory was made by Öztürk (2012). As a result of, students of İnönü University were observed at "Promote to Reading Strategies” level and the "Public Reading Strategy" as the middle level and "Problem Solving Strategy" as the high level. Metacognitive awareness levels of female students were significantly found higher than male students..

Keywords
Metacognitive Awareness Inventory, Reading, Cognition, metacognition

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri