• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 31. sayısı (8 / 3) 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayımlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz’ın Romanlarında Dinî ve Tasavvufi Unsurlar
(Religious and Mystical Component at Novels by Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3/1
Sayfa : 251-277
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.244


Özet
Fikrî ve ruhani yapının şekillenmesinde önemli bir rol oynayan din ve tasavvuf, aynı zamanda, toplumların kültürünü oluşturan unsurlar içindedir. Başka bir ifadeyle, bireylerin hayatlarında inanç, mühim bir yer tutar. Sosyal hayatta özel bir yere sahip olan bahsi geçen kavramlar, sanat dünyasında da pek çok romana konu olur. Sanatkârlar bazı eserlerinde, varoluşundan bu yana inanma ihtiyacı içerisinde olan insanın hayatındaki din duygusunun ve tasavvufun yerini vurgular. İşte Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı yazarlarından Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz da din ve tasavvuf konusuna kayıtsız kalmayarak bu konulardan romanlarında geniş bir biçimde söz eder. Çalışmamızda, Afet Ilgaz’ın romanlarında dinî ve tasavvufi unsurlar üzerinde durularak yazarın söz konusu olan meseleleri işleyişi verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Afet Ilgaz ve romanları, din, tasavvuf, ahlâk.

Abstract
Intellectual and spiritual phenomenon of religion and mysticism an important role in shaping the structure, at the same time, a factor in forming the culture of societies. In other words, belief holds an important place in people’s live. Religion and mysticism have special place in social life, are subject of many novels in the art world. Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz who is one of the writer of the Turkish literature in the Republican period give wide range of subjects religion and mysticism in her novels. In this study, religious and mystical elements in the novels of Afet Ilgaz mentioned issues with emphasis on the author's approach were given.

Keywords
Afet Ilgaz and her novels, religion, mysticism, morals.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri