• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Çuvaşça “Varak” / Ortak Türkçe “Özek” Sözcüğü Üzerine
(On the Chuvash Word “Varak” / Common Turkıc “Özek” )

Yazar : Mustafa Levent YENER    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3/1
Sayfa : 124-131
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.253


Özet
Çağdaş Türk dillerinde “vadi, dar geçit” anlamlarında kullanılan özen ve özek olmak üzere iki sözcük bulunur. Özen sözcüğü yaygın olsa da Anadolu ağızlarında, Hakas, Türkmen, Yakut ve Yeni Uygur Türkçelerinde özek sözcüğü de aynı anlamda kullanılmaktadır. Özen ve özek sözcükleri Çuvaş Türkçesinde de vasan ve varak biçimlerinde bulunur. Bir l/r dili olarak Çuvaş Türkçesinde sözcüğün biçimi varak olmalıdır, vasan biçimi başka bir Türk dilinden ödünçlenmiş olabilir. Çuvaş Türkçesindeki varak sözcüğü var ad kökünden +AK küçültme ekiyle türetilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Çağdaş Türk dilleri, Ortak Türkçe, ÇuvaşTürkçesi, Moğolca, öz, özek, var, varak, küçültme eki, etimoloji

Abstract
In modern Turkic languages there two words özen and özek used wtih the meaning “valley, passage”. Although the Word özen is widespread, in Antolian dialects, Khakas, Yakut and New Uigurthe Word özek is used wtih the same meaning. The words özen adn özek are also found in Chuvash wtih the forms vasan and varak. Being a l/r language the Chuvash form of the word should be varak and the vasan form should be a borrowing form some other language. Chuvash Word varak is derrived from the tem var with the dimminutive +AK.

Keywords
Modern Turkic Languages, Common Turkic, Chuvash Turkish, Mongolian, öz, özek, var, varak, etymology

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri