• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Şiirsel Tavrın Öncülüğünde İnsanı Yeniden Düşünmek: Namık Kemal ve Hürriyet Kasidesi
(Pioneering Poetic Attitude Rethinking Human: Namik Kemal and Hurriyet Kasida )

Yazar : Mithat DURMUŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3/1
Sayfa : 240-250
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.262


Özet
Bu makale, Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi’nde politik bir tavır olarak Osmanlı insanı adına savunduğu fikirlerin değerlendirilmesini içerir. Namık Kemal’den sonraki nesiller için de bir manifesto niteliğinde olan Hürriyet Kasidesi, gerek söyleyiş biçimi, gerekse insan merkezli savunduğu hatta savunmakla kalmayıp teklif ettiği yeni fikirler açısından Osmanlı modernleşmesinin edebi metin üzerindeki takibi mümkün düşünsel fay hatlarını içerir. Bu bağlamda Namık Kemal’in adalet, eşitlik ve hürriyet gibi kavramları sorunsallaştırması, Osmanlı devlet geleneğinin o günün şartlarında henüz yasal sürece taşımakta güçlük çektiği modernleşme argümanlarını belki ilk defa bürokratik odağa almayı zorunlu hale getirmiştir. Hürriyet Kasidesi’nin işlevi ve önemi de, tartıştığı meseleleri ve oluşturduğu söylem biçimini, şiirsel imkânla Türk düşüncesi için öncelikli bir konuma taşımasıdır.

Anahtar Kelimeler
Hürriyet, şiir, toplum, insan, politika, Namık Kemal, Tanzimat

Abstract
This paper aims at examination of Namık Kemal’s ideas in Hürriyet Kasidesi about the Ottoman people as a politic attitude. Hürriyet Kasidesi as a manifesto for the next generations after Namık Kemal, not only style but also new ideas suggested based on human-centered frames, it includes possible important highlights the impact of Ottoman modernization on literary Works. In this sense, Namık Kemals’ questioning the concepts of fairness, equality and independency caused Ottoman empire traditions at that time to the necessity of focusing on, possibly for the first time, modernization arguments that it was struggling to put in force. Both the importance and function of Hürriyet Kasidesi, that is argued topics and created discourse forms, was placed to a privileged position in the Turkish mind.

Keywords
Independence, poem, society, politics, Namık Kemal, Tanzimat.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri