• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Okuma Alışkanlıklarına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Classroom Teacher Candidates’ Critical Thinking Tendencies and Attitudes Towards Reading Habit )

Yazar : Fatma SUSAR KIRMIZI  Aslıhan FENLİ, Demet KASAP  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3/1
Sayfa : 354-367
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.267


Özet
Okuyan ve eleştirel düşünen bir nesil yetiştirmesi beklenen öğretmen adaylarında okuma alışkanlığının gelişmiş olması önemlidir. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme becerileri ile kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmada keşfedici korelasyonel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Bu araştırma 2013-2014 eğitim öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. sınıflarında öğrenim görmekte olan 217 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Türkçe'ye uyarlaması Kökdemir (2003) tarafından yapılan California Eleştirel Düşünme Ölçeği, Susar Kırmızı (2012) tarafından geliştirilen, “Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri toplam puanları ile okuma alışkanlığına yönelik tutumları arasında düşük düzeyde, pozitif yönde , anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Eleştirel düşünme becerisi, kitap okuma alışkanlığı, öğretmen adayı, korelasyonel model.

Abstract
They are expected to educate individuals who have reading and critical thinking habit, it is important for teacher candidates to have developed this habit. The purpose of this study is to identify the relationship between elementary teacher candidates’ disposition of critical thinking and attitudes towards reading habit. Exploratory correlational method that is one of the correlational research methods was adopted in the study. The participants were 217 3rd year students studying at the Elementary Education Department of Pamukkale University in the 2013-2014 academic year. The data gathering instruments included the California Critical Thinking Disposition Inventory adapted to Turkish by Kökdemir (2003), and the Teacher Candidates’ Attitudes towards Reading Habit Scale developed by Susar Kirmizi (2012). The results revealed a weak, positive and significant relationship between elementary teacher candidates’ disposition of critical thinking scores and their attitudes toward reading habit.

Keywords
Critical thinking skill, reading habit, teacher candidate, correlational model.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri