• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Yenisey Yazıtlarında Ekler
(Suffixes in the Yenisei Inscriptions )

Yazar : Yaşar ŞİMŞEK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3/1
Sayfa : 29-67
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.274


Özet
Bu makalenin amacı Yenisey yazıtlarında geçen eklerin tam bir dizinini ortaya koymaktır. Çalışma, Yenisey bölgesinde bulunan E 1-154 isimli yazıtları, henüz numaralandırılmamış Lisiçya II ve Kök Haya yazıtını, Adrianov’un keşfettiği 5 satırlık yazıtı ve Güney Yenisey 1-2-3-4-10 numaralı yazıtlarını kapsamaktadır. Her bir yazıttaki bütün sözcükler incelenerek kelime köküne eklenen tüm ekler ilgili başlıkların altında madde başları ile sıralanmıştır. Örneğin oglanım sözcüğü hem +An çokluk eki adlı başlığın altına hem 1.teklik iyelik eki +(X)m’ın altına yazılarak önce yazıt numarası sonra bulunduğu yazıttaki satır numarası gösterilmiştir. oglanım (E 1/1)-(E 16/1)-(E 18/5)-(E 42/8)-(E 45/7)-(E 110/3): gibi. Eklerin görevleri, makalenin hacmi ve her ekin ayrıca incelenmesi gerektiği düşüncesi ile konu dışı tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Yenisey yazıtları, Eski Türkçe, Yenisey yazıtlarında ekler.

Abstract
The aim of this essay is to put forth an exact indice of suffixes in the Yenisei inscriptions. The study includes the inscriptions named E 1-154 in the Yenisei region, Lsiçya II and Kök Haya inscription which is not yet enumareted, the five line inscription found out by Adrianov and South Yenisei inscription numbered 1-2-3-4-10. Every word in each one of the inscription are examined and then are lined up with entries under the titles related to all of the suffixes which are added on word root. For example; the word oglanım is under the title of both +An suffix and 1. first person possesive suffix +(X)m and first their inscription numbers are shown then their line numbers are shown. oglanım (E 1/1)-(E 16/1)-(E 18/5)-(E 42/8)-(E 45/7)-(E 110/3): The functions of the suffixes are left aside when considering the capacity and with the idea that every suffixes should be examined seperately.

Keywords
Yenisei inscription, Old Turkish, suffixes in the Yenisei inscriptions.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri