• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KUTADGU BİLİG’DEKİ EĞİTSEL ÖGELERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATING THE VIEWS OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHERS REGARDING THE EDUCATIONAL NOTIONS IN KUTADGU BILIG )

Yazar : Osman MERT  Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/4
Sayfa : 2064-2084
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.2762


Özet
Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının Kutadgu Bilig’deki eğitsel ögelere ilişkin görüşlerini belirleyip incelemektir. Araştırma “Tarama Modeli”nde yürütülmüştür. Kutadgu Bilig’de tespit edilen beyitlerdeki eğitsel görüşlerden yararlanılarak oluşturulan anket formu 2013-2014 eğitim öğretim yılı içinde Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 554 Türkçe öğretmeni adayına uygulanmıştır. Araştırma neticesinde elde edilen nicel veriler Mann-Whitney ve Kruskal Wallis testleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonunda Kutadgu Bilig’de Yusuf Has Hacib’in dile getirdiği eğitsel görüşlere Türkçe öğretmeni adaylarının büyük oranda katıldığı ve birçok görüşün bugün hâlâ geçerliliğini koruduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kutadgu Bilig, Türkçe öğretmeni adayı, eğitsel öge.

Abstract
The goal of this study is investigating the views of pre-service Turkish teachers regarding the educational notions in Kutadgu Bilig. This study is carried out as a survey research. The questionnaire, regarding to evaluating educational elements in Kutadgu Bilig according to the views of pre-service Turkish teachers, was formed and it was administered to 554 pre-service Turkish teachers studying in Atatürk university the education faculty of Kazım Karabekir in 2013-2014 academic year. The quantitative data were analysed by means of Mann-Whitney and Kruskal Wallis tests. As a result of the study, it has been detected that many of the notions of Yusuf Has Hacib still survive in line with the views of pre-service Turkish teachers.

Keywords
Kutadgu Bilig, Pre-service teacher, educational element.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri