• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRK DÜNYASININ EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ ORTAK MESELE: KALİTE
(COMMON ISSUE OF TURKISH WORLD’S EDUCATION SYSTEM IS QUALITY )

Yazar : Dinmukhamed KELESBAYEV    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3/2
Sayfa : 291-306
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.285


Özet
Türk Dünyası (TD), uluslararası düzeyde bulunduğu konumu geliştirebilmek amacıyla birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da işbirliklerini güçlendirerek evrensel ölçüleri yakalama uğraşındadır. Uluslararası düzeydeki göstergeler açısından TD’nın eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik alması gereken bir mesafe olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmada TD’ının eğitim sisteminde ortak mesele durumunda olan eğitim kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla sistematik bir kalite iyileştirme aracı olan Kalite Fonksiyon Yayılımı (KFY) ele alınmıştır. Çalışmamızın amacı, yükseköğretimde öğrencilerin taleplerinden yola çıkarak üniveristelerde yürütülen derslerin ve verilen eğitim hizmetlerinin kalitelerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır. Çalışma kuramsal bir çalışmadır, yani bir üniversiteye kuramsal olarak uygulanacaktır ve ileride TD üniversitelerinde KFY uygulaması yapmak isteyen araştırmacılara ve TD’nın eğitim sistemine yol gösterici niteliktedir.

Anahtar Kelimeler
Kalite, Eğitim Kalitesi, Kalite Fonksiyon Yayılımı, Üniversiteler.

Abstract
Turkish world strives to capture the universal dimensions in order to develop its position at the international level by strengthening their cooperation in the field of education as in many areas. Turkish world should take to raise the quality of education is seen as a distance at the international level in terms of education quality indicators. Therefore, in this study will be discussed about Quality Function Deployment (QFD), which as addressed a systematic approach and improving quality tool, in order to contribute improving and upgrading quality as common issue is quality in the Turkish world’s education system and to help the works were done in this area and for this purpose. The aim of our study, to contribute improving qualities of educational services and lessons which are serviced and conducted at the universities based on the demands of students in higher education. For this purpose, by utilizing from advantages of QFD methodology to use student’s demands improving the educational quality and designing educational services. However, another aim of the study is to uncover the universities whether a customer expectation has oriented services approach and discuss on policies that business must fallow according the results. This study is a theoretical study; it will be a guide to researchers and professionals who want to do application of QFD on the universities and education system of Turkish world in the future. In this study firstly, QFD concept will be clarified after, will be applied to a university as hypothetical. Application of QFD in Turkish world’s education system has great impact to reach an educated society. In this study we tried to mention importance of QFD and its results in case it is applied in universities with a positive intelligent.

Keywords
Quality, Education Quality, Quality Function Deployment, Universities.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri