• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MAHTUMKULU’NUN EDEBÎ ŞAHSİYETİNİN OLUŞUMUNDA BABASI DÖVLETMEMMET AZADI’NIN ETKİSİ
(AN EVALUATION OF THE INFLUENCE OF DÖVLETMEMMET AZADI ON HIS SON MAHTUMKULU )

Yazar : Soner SAĞLAM    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3/2
Sayfa : 128-153
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.304


Özet
Sanatçının şahsiyetini ve edebî yaratıcılığını etkileyen faktörlerin başında aile ve yaşadığı sosyal çevre gelmektedir. Türkmen edebiyatının en büyük şairi olarak kabul edilen Mahtumkulu on sekizinci yüzyılda yaşamış ve Türkmen yazı dilinin temelini atmıştır. Şairin babası Dövletmemmet Azadı da on sekizinci yüzyılın önde gelen şairi ve toplum önderlerinden biridir. Azadı’nın “Vagz-ı Azad”, “Behiştnama”, “Beş Namaz”, “Hekayat” adlı mesnevilerinin yanında, gazelleri ve rubaileri de bulunmaktadır. Özellikle “Vagz-ı Azad”, Azadı’nın edebî şahsiyetini ve ilmî bilgisini gösteren oldukça önemli bir eserdir. Azadı, bu eserinde dağınık halde yaşayan Türkmen boylarının birleşip tek bir devlet kurmaları fikrini ustalıkla işlemiştir. Bu düşüncenin, Mahtumkulunun başta “Türkmenin” şiiri olmak üzere, birçok şiirinde ele alındığını görmekteyiz. Yine Azadı’nın eserlerine baktığımızda, bunların Türkmenlerin hayatının her yönünü – sosyal, siyasi, dinî, iktisadi, eğitim - kapsadığını görebiliriz. İlk eğitimini babası Azadı’dan alan Mahtumkulu, babasından öğrendiği bu fikirleri geliştirip Türkmen Türkçesinin en güzel örnekleriyle mısralarında işlemiştir. Dolayısıyla Türkmenlerin millî şairi olarak kabul edilen Mahtumkulu’nun yetişmesinde ve edebî yaratıcılığının gelişmesinde babası Dövletmemmet Azadı’nın etkisi büyüktür. Bu çalışmada Azadı’nın Mahtumkulu’na olan tesirleri sanatçıların eserlerinden yola çıkılarak gösterilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Türkmen edebiyatı, Dövletmemmet Azadı, Mahtumkulu.

Abstract
An artist's family and social environment are the leading factors that influence his personality and literary creativity. Mahtumkulu, the greatest poet of the Turkmen literature, lived in the 18th century and formed the basis of Turkmen literary language. His father, Dövletmemmet Azadı was an important poet and a community leader of the 18th century. Azadı had odes and rubaies besides his mathnavis, “Vagz-ı Azad”, “Behiştnama”, “Beş Namaz”, “Hekayat”. Vagz-ı Azad, in particular, is notable as it shows the literary skills and scholarly knowledge of Azadı. Azadı, in this very work, studies the idea that Turkmens living separately should unite and found one state. We can see that the same idea exists in the many works of Mahtumkulu, mainly in “Türkmenim”. Again, when we examine the works of Azadı, we see that his works cover all aspects of Turkmen life. Taking his first education from his father, Mahtumkulu used all these ideas in his works meticulously. Therefore, his father had a profound effect on Mahtumkulu, the national poet of the Turkmens, in terms of his creativity. In this paper, I will show the influence of Azadı on Mahtumkulu through his works.

Keywords
Turkmen Literature, Dövletmemmet Azadı, Mahtumkulu

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri